Feb 23, 2024

香港航空:商務艙年票 一年飛五轉


港航嘅年票計劃揀定艙等同航點後,一年五個來回旅程仲可以兩個人共享!

單拖自在出遊嘅朋友,仲可以考慮一年飛三轉嘅年票選項。

經濟艙同商務艙都有年票計劃!

適用地區:東京/大阪/台北/曼谷/北京/華東地區/海口

每次旅程可停留日期︰0天至3個月

*票價未包括其他稅項及附加費。年票設有不適用日期。須受有關條款及細則約束。

https://new.hongkongairlines.com/hxair/ibe/airpass/home.do?market=HK&language=cn