May 5, 2024

走塑有賞APP:餐具換領 限時推廣(至5/6)


由5月5號起,“走塑有賞” APP會有新一輪推廣,由原先12個印花先可以換到一套精美不鏽鋼餐具,減至3個印花就可以!

用戶喺參與走塑食店外賣時走即棄餐具就可以獲得1個印花,又或者喺「咪嘥盒食店」唔用即棄容器 (例如餐盒或杯)就可以獲得2個印花。儲齊3個印花今次限量50000份,推廣期至6月5日。

「外賣走塑 餐具先行」運動網站:
https://www.plasticfreetakeaway.hk/tc/plasticfreerewards

「走塑有賞」參與食肆名單:https://www.plasticfreetakeaway.hk/tc/plasticfreerewards-eatery-list

「咪嘥盒食店」參與食肆名單:https://www.plasticfreetakeaway.hk/tc/byoceateries-eatery-list