May 18, 2024

實惠 Pricerite:門市限定 早晨家品快閃 額外88折(至19/5)


【門市限定 周末早晨 家品快閃優惠】1pm前 買滿$150 享額外88折

只要喺星期六日1pm前,於家品部買滿$150,就可以享有額外88折,用最抵價錢入手心水家品同小型家電!

*優惠受條款及細則約束