Jun 11, 2024

Dr. Kong:指定鞋款 $599/2對


由即日起,只要喺Dr. Kong快閃優惠期間,嚟門市購買指定鞋款,即可享$599/2對優惠!買滿$1000額外再減$100!

*數量有限,售完即止。
*如有疑問,請向職員查詢。
*優惠受條款及細則約束,Dr. Kong 將保留最終任何決定權。